top of page

REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry / European Youth Card Finland

Postiosoite: Asemapäällikönkatu 1 

00520 HELSINKI


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Anita Patanen

Sähköposti: eycfinland(at)alli.fi


3. Rekisterin nimi

European Youth Card Finland asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten

korttien tuottaminen ja lähettäminen

palvelun toteuttaminen

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

markkinointi

analysointi ja tilastot

ja muut vastaavat käyttötarkoitukset.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

Yhteystiedot, kuten nimi, osoite ja sähköpostiosoite

ikä

asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot

viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

asiakkaalta itseltään puhelimitse, tapahtumassa, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla

yhdistelmäkorttikumppaneilta


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen

Tiedot kerätään excel-taulukkoon, joka sijaitsee järjestön verkkoasemalla. Verkkoasema sijaitsee palomuurein suojatulla virtuaalisella palvelimella palveluntarjoajan konesalissa. Tiedostoon on pääsy vain järjestön työntekijöiden omilla tunnuksilla heidän ollessaan yhteydessä toimipaikan verkkoon.  Työtiloissa liikkuminen vain kulkuluvalla.

bottom of page