top of page

ESTEETTÖMYYSKRITEERIT

Eurooppalainen nuorisokortti haluaa kiinnittää eduntarjoajien huomion tarjottavien etujen esteettömyyteen ja kannustaa tekemään muutoksia, jotta edut ovat yhä paremmin saavutettavissa jokaista kortinhaltijaamme ajatellen.

Oheiset kriteerit täyttävät eduntarjoajat saavat etutietokantaan merkinnän edun esteettömyydestä. Mikäli täytät kriteerit, mutta merkintä puuttuu ota yhteyttä eycfinland(at)alli.fi

Esteettömyyskriteerit:

 • opasteet ja käytettävät tekstit ovat selkeitä, ymmärrettäviä ja helppolukuisia 

 • portaat ovat helppokulkuiset ja niissä on käsijohteet

 • valaistus on riittävä ja häikäisemätön

 • sisäänkäynti on helposti havaittavissa ja valaistu

 • ovi on helppo avata ja kulkuaukko on vähintään 900 mm. Mikäli paikassa on pyöröovi on sen vieressä kevyttoiminen kääntöovi.

 • tilaan on vähintään yksi esteetön sisäänkäynti

 • mikäli tilassa on tasoeroja tai portaita on niiden oheen rakennettu loiva luiska tai riittävän kokoinen hissi

 • mahdollisen luiskan kaltevuus on enintään 8 % sisällä ja 5 % ulkona ja leveys vähintään 900 mm

 • mahdolliset kynnykset ovat korkeintaan 20mm

 • saattoliikenteellä on pysähtymismahdollisuus sisäänkäynnin läheisyydessä ja mahdolliset pysäköintipaikat ovat lähellä ja esteettömät paikat ovat selkeästi merkittyjä

 • henkilökunta osaa koulutuksen tms perusteella huomioida erilaiset apua tarvitsevat asiakkaat ja tarvittaessa auttaa heitä

 • huonokuuloiset on huomioitu mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi taustamelua ja kaikua vähentämällä, sekä äänentoistollisissa tiloissa on induktiosilmukka

 • mikäli tiloissa on asiakas-wc se on esteetön

 • tilassa pyritään tarjoamaan mahdollisuus asioida sukupuolineutraalissa vessakopissa tai pukuhuoneessa

 • asiakkaan oletetusta sukupuolesta ei tehdä automaattisesti oletuksia (esimerkiksi majoitusta  varattaessa annetaan samat vaihtoehdot kaikille)

 • yhdenvertaisuudesta vastaava henkilö on nimetty yritykselle ja henkilön yhteystiedot ilmoitetaan esimerkiksi verkkosivuilla palautteenantoa varten

 • yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista on mahdollista antaa palautetta ja siihen reagoidaan yhdenvertaisuutta edistävästi 

Tutustu etuihimme
bottom of page